Lite bilder från en av
mina utställningar hittar du här.